Slezská Harta
plumlov4menplumlov5plumlov1

Let vírníkem nad zámkem Plumlov, vodní nádrží Slezská Harta a Svatým Kopečkem – 90 min

9 900,00Kč

Popis produktu

Prožijte jedinečný let vírníkem nad krásnými vodními nádržemi Plumov a Slezská Harta a nad Svatým kopečkem u Olomouce. Objevte vodu z jiného pohledu a už nikdy nebudete chtít vystoupit z vírníku. V létě se nádrže proměňují v krásná zrcadla, na podzim okolí hraje všemi barvami v zimě je všechno nádherně bílé a na jaře se zase zelená každá píď.

Zažijte ten nepopsatelně nádherný pocit, když se vznesete od země, stoupáte, díváte se kolem sebe a vnímáte kombinaci pocitů svobody, nadšení a bezpečného letu. Kdo někdy seděl v některém z našich vírníků, ví, o čem je řeč. Podívejte se na obrázky ze zkušebních letů a představte si stejný pohled Vašima očima. Jen nás vyzkoušejte při krátkém letu a sami budete brzy vědět, proč my sami létáme. Hůře se to popisuje, zato pocity jsou nádherné.

 

Popis letu:

Po příjezdu do Přerova Vás uvítá naše asistentka a uvede do Denní místnosti. Tam si můžete dát kávu, čaj nebo jiné občerstvení. Seznámíte se s vaším pilotem a podíváte na trasu letu. Dále přejdete k natankovanému vírníku připraveného našimi techniky. Po krátkém poučení si sednete do vírníku a přejedete na vyčkávací místo dráhy, vstoupíte na ranvej a odpoutáte se od země. Pak už jen vychutnáváte krásný pocit z letu a kocháte se výhledem nad krajinou. Po návratu hladce přistanete na letišti a odjedete zpět k hangáru.

mapa Plumlov_Slezská Harta

 

Trasa letu:

 

Slezská Harta je údolní nádrž na řece Moravici u osady Slezská Harta. Stavba byla zahájena v roce 1987 a dokončena v roce 1997. Napouštění nádrže začalo počátkem roku 1996 a bylo ukončeno již v roce 1998 kvůli katastrofickým povodním v roce 1997. Podle rozlohy je devátá největší v České republice. Vodní plocha tvarem připomíná čínského draka a je členěna četnými zátokami. Severní břeh lemuje silnice mezi Bruntálem a Leskovcem nad Moravicí, která na jihovýchodním břehu pokračuje do Bílčic. Součástí vodního díla je malá vodní elektrárna, vybavená dvěma Francisovými turbínami o výkonu 0,39 a 2,75 MW. Přehrada se využívá pro výrobu energie, jako havarijní protipovodňová ochrana, pro chov ryb,sportovní rybolov, rekreaci (koupání a vodní sporty – jachting). Natáčel se zde velkofilm Johanka z Arku. Také dodává užitkovou vodu pro Ostravsko.  Voda přehrady zatopila z části celkem 6 vesnic. Částečně byly zatopeny obce Nová Pláň, Razová, Dlouhá Stráň, Leskovec a Roudno. Zcela zatopena byla obec Karlovec.

 

Zámek Plumlov – dominanta obce a širokého okolí, postaven v manýristickém stylu v letech 1680-1688 vedle původního plumlovského hradu. Projektantem stavby byl Karel Eusebius z Lichtenštejna. Původní plány na čtyřkřídlý zámek zůstaly nezrealizovány, bylo postaveno jen jedno křídlo (ani to nebylo nikdy dokončeno) s překrásným sloupovím, se štukovou a freskovou výzdobou. Hrad a zámek stály vedle sebe až do roku 1801, kdy oba objekty poškodila vichřice. Tehdejší majitel, Alois z Lichtenštejna, neměl na to, aby hrad i zámek spravoval, a proto hrad nechal zbořit. Roku 1850 je zámek pronajat okresnímu soudu a bernímu úřadu. V několika místnostech bývalo vězení, ostatní obyvatelné části zámku sloužily jako byty úředníků. V roce 1931 je zámek v rámci pozemkové reformy Lichtenštejnům zabrán a přechází do vlastnictví Státního pozemkového fondu. Pd roku 1994 byl zámek předán do majetku města Plumlova.

 

Plumlovská přehrada se nachází na říčce Hloučele, asi 3 km západně od města Prostějova. Je jednou z našich nejstarších přehradních nádrží. Rozloha činí 65 ha. Objem nádrže má 5,566 mil. m³. Jedním z hlavních důvodů stavby vodní nádrže bylo značné kolísání hladiny v říčce Hloučela. V suchých měsících způsobovalo vyschlé koryto nedostatek pitné vody v okolních studnách. V jarních měsících způsobovala zvýšená hladina záplavy.

 

Svatý Kopeček (německy Heiligenberg) je historické město, městská čtvrť, poutní místo a katastrální území na severovýchodě statutárního města Olomouce. Je vzdálen 8 km od centra Olomouce. Slouží jako rekreační místo Olomoučanů a od roku 1952 se zde nachází olomoucká zoologická zahrada. Nadmořská výška samotného kopečku je 393 m n. m.[2]Dominantou je poutní chrám Navštívení Panny Marie, který byl při návštěvě papeže Jana Pavla II. a jeho setkání s mládeží před bazilikou prohlášen za baziliku minor (21. května 1995)

(zdroj: Wikipedie)

 

Cavalon menší IMG_3016

Cavalon je nejluxusnějším typem vírníků značky Autogyro. Pasažér sedí na rozdíl od ostatních dvou typů vedle pilota. Výhodou sedadel vedle sebe je možnost navzájem pohodlně komunikovat s pilotem, pozorovat ho, jak vírník řídí a blíže se seznámit s ovládáním vírníku. Pod dohledem instruktora je navíc možné na chvíli převzít řízení a vyzkoušet na vlastní kůži, jaké to je být pilotem. Každé sedadlo je navíc pohodlně nastavitelné jak pro nohy, tak pro záda a dobře se tedy vejdou i velcí chlapi nebo dlouhé holky.

Objednejte si zkušební let vírníkem se zkušenými instruktory!